top of page

Omgaan met emoties

Emoties zorgen voor een goede werksfeer, minder stress en zijn sterk wapen tegen burn out.

More detailed information

“Wat zullen ze van mij denken als ik begin te wenen?”

“Ik wil niet dat collega’s zien dat dit me raakt!”

“Ik onderdruk mijn frustratie want dat past niet op het werk.”


Het is niet vanzelfsprekend om op een gezonde manier om te gaan met onze emoties — al helemaal niet op de werkvloer. “Doe niet zo flauw”. Of: “Allez, nu is het genoeg.” En: “Wees flink”. Misschien herken je deze zinnen wel. Met deze adviezen zijn we opgevoed: een emotie is iets wat we zo snel mogelijk moeten opzij zetten om verder te kunnen gaan.


Ondertussen weten we dat het onderdrukken van emoties op lange termijn nefast is voor onze mentale en fysieke gezondheid. Niet alleen slagen we er niet in om ze levenslang onder tafel te vegen, ze overvallen ons op termijn ook te pas en vooral te onpas.

Tijd dus om die emoties recht in de ogen te kijken en beter te leren wat ze zijn, waarom ze er zijn, en hoe we ermee om kunnen gaan!


Want ook op de werkvloer is het belangrijk om emoties beheerst te uiten. Zo zal je beter bestand zijn tegen burn out, een betere verstandhouding hebben met collega’s, minder stress ervaren, betere beslissingen nemen en meer vertrouwen uitstralen.


Bovendien bevordert het ons welzijn en komt het ook al onze menselijke relaties zowel op de werkvloer als in onze privé, ten goede. 

Ten slotte zorgt het leren omgaan met  je eigen emoties er ook voor dat je die van de ander sneller herkent en kan managen.


Deze talk is bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers die willen investeren in hun emotioneel management. En voor teams die gaan voor:


  • … meer werkgeluk;

  • … betere communicatie;

  • … meer (zelf)vertrouwen;

  • … gezonde medewerkers;

  • … meer en beter samenwerken;

  • … open communicatie;

  • … verbinding;

  • … veerkracht;

  • ….welzijn.


In een uur deelt Veerle haar kennis, inzichten rond dit thema. De keynote is opgebouwd rond  praktische handvaten en ervaringen.Ook als workshop van 2u beschikbaar!  

Request a quote

About 

As an actress, she is very aware of her breathing, which is the basis of how she uses her body as an instrument to play a role. As a coach, she is acquainted with the impact of stress on the body and she uses the breath, which is a superpower for everyone at hand, to get more rest, which is needed for growth. She resumed this knowledge in her book ADEMRUIMTE. By becoming aware of emotions and what they do to our body, by observing our thoughts and learning to have more control over them, by breathing away tension from our body, we can literally create more space. Space to deal with stress and enjoy our work, colleagues, family, friends, children, love partner, health ... and above all: more of life. Veerle has more than 10 years of experience in the business world, developed numerous workshops and trainings around wellbeing, creativity and communication. Now, with her webinar 'How do I create more breathing space mentally and emotionally?' (Dutch only), you will be able to invest in the most important capital of your company: people.

Veerle Dobbelaere

Human behaviour and emotions have no secrets for Veerle, since she masters them being an actress. As a professional certified coach she uses this experience to improve collaborators' well-being.

bottom of page