past events

Studiedag sport en ruimtelijke ordening

Wednesday, 3 April 2019

VAC Hasselt

Wat

Een goed en evenwichtig sportbeleid staat niet los van andere maatschappelijke thema’s. Daarom volgt bij Sport Vlaanderen de ‘Cel Omgeving’ de evoluties binnen de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en leefmilieu al enkele jaren op de voet. Deze cel ondersteunt de sportsector (sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, …) door het verlenen van adviezen bij planningsprocessen, overleg met overheidsinstanties, opvolging van wetgeving, enzovoort.

Voor wie in zijn dagdagelijkse activiteiten in aanraking komt met planning en realisatie van sportinfrastructuur, is het noodzakelijk om de evoluties op vlak van leefmilieu en ruimtelijke ordening op te volgen of minstens een basiskennis te hebben van deze complexe regelgeving. Vandaar deze studiedag.

Advocaat Bart De Becker zal de basisbeginselen van de ruimtelijke ordening toelichten en hij zal ook heel specifiek ingaan op de problematiek rond zonevreemde sportinfrastructuur.

Bart De Becker is gespecialiseerd in omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw en is daarom uitstekend geplaatst om deze materie helder toe te lichten.

Bestemd voor

Sportfunctionarissen
Omgevingsambtenaren
Ruimtelijke planners
Sportclubs
Sportfederaties


Programma

09u00
Ontvangst

09u30
Welkom

09u45
Algemeen overzicht ruimtelijke ordening en omgevingsrecht
Toelichting bij basisbegrippen

10u15
Pauze

10u30
Algemeen overzicht ruimtelijke ordening en omgevingsrecht
Basisbegrippen (vervolg), geïllustreerd met voorbeelden uit de sportsector

12u15
Broodjeslunch

13u15
Zonevreemde sportinfrastructuur
Resultaten analyse zonevreemde sportinfrastructuur (Sport Vlaanderen)
Basisrechten zonevreemde constructies en gebouwen
Mogelijkheden om zonevreemdheid aan te pakken
Aanvraag van een planologisch attest /opmaak van een RUP
Voorbeelden uit de sportsector

14u45
Pauze

15u00
Zonevreemde sportinfrastructuur
Afwijkingsmogelijkheden / alternatieven (recreatief medegebruik, tijdelijk gebruik, oude BPA’s, projectvergadering, handelingen van algemeen belang, …)
Voorbeelden uit de sportsector

16u15
Slotwoord

16u30
Netwerkmoment / receptie

17u30
Einde

View event website

Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

Tuesday, 19 March 2019

3Hoog Leuven

Op amper één dag spijkert u uw kennis over de ruimtelijke ordening bij en bent u helemaal mee met de laatste wijzigingen uit de wetgeving

View event website

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies      Terms & Conditions   |   Cookie policy      Accept